Acte de Cloenda Cocrea

Proper dissabte, 26 d’octubre a les 10:30 h. Més info

El projecte pretén fomentar la pràctica reflexiva i la relació recerca-acció a través de la vinculació entre diferents actors de la ciutat.

Es duran a terme 3 tallers participatius entre entitats de l’economia social i solidària, grups de recerca i agents educatius per tal de co-crear un material didàctic que permeti la recollida de dades per a una pràctica científica amb retorn social a la ciutat.

Els tallers seguiran la metodologia situar, prototipar, avaluar i tot el material que es generi es bolcarà en una plataforma accessible i amb llicència oberta (Creative Commons).

Finalment es celebrarà una jornada de cloenda on es presentarà el procés i els resultats obtinguts a altres agents per tal de catalitzar les respostes a les necessitats detectades durant les sessions o per donar continuïtat als projectes plantejats en entorns acadèmics.
S’espera la participació de prescriptors públics i privats interessats en donar continuïtat als projectes.

Objectius

Vincular el coneixement generat per les entitats de l’ESS a grups de recerca

Desenvolupar una metodologia d’aproximació social en el moment de plantejar projectes de recerca

Desenvolupar projectes de ciència ciutadana a través d’entitats de l’Economia Social i Solidària

Posar en comú les pràctiques científiques i ciutadanes innovadores i que tenen retorn social a la pròpia ciutat

Àmbits

Gentrificació verda

procés pel qual la població original d’un barri de classe mitjana-baixa o baixa és desplaçada pels nous habitants de major poder adquisitiu que arriben a la zona atrets per la proximitat de nous parcs, zones verdes i per l’oferta concurrent d’habitatges més atractius

Ajuda mútua contra l’estigma en salut mental

reunions de persones que s’ajunten de forma voluntària on familiars o afectades per problemes de salut mental creen espais de cura i suport emocional.

Cobertes verdes

ús de terrats infrautilitzats per incloure espais verds, horts d’auto-abastament, espais d’ús social, captació d’aigua de la pluja.

Etapes

Desembre ’18 – Febrer ’19

Detecció d’Agents, aixecament de necessitats i sociograma d’actors

Març – Maig ’19

Realització dels tallers: Situar, Prototipar i Avaluar!

Juny – Setembre ’19

Publicació dels continguts en una plataforma oberta amb llicència Creative Commons

Setembre ’19

Jornada de cloenda

Esquema COCREA

*RECOPILAR/INTERPRETAR està prevista com una fase posterior al projecte COCREA per executar-se després de la JORNADA amb agents

Resultats esperats

Participació als tallers
  • Més de 9 agents del món de la recerca,
  • 9 agents educatius
  • 18 entitats de l’economia social i solidària
Sessió de cloenda
  • Més de 48 inscrits
  • Propiciar mínim 6 trobades per donar continuïtat a les iniciatives impulsades.
  • Assistència de personal investigador
  • Assistència d’agents educatius diversos
  • Entitats de l’ESS que duen a terme projectes que tractin la temàtica o el públic destinatari

Un projecte de:Amb la col·laboració de:Amb el suport de:
“COCREA. Ciència oberta i comunitària: recerca i economia social i solidària” és un projecte finançat per la convocatòria 2018 de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària.