Aconseguir ciutats verdes i sanes equitatives

 

Existeix una clara associació entre l’espai verd urbà i una millor salut física i mental que exigeix que la ciutat futura sigui verda, activa, social i sana. Tanmateix, focalitzar serveis i zones verdes en un barri deprimit comporta processos d’especulació, desplaçament i exclusió, canviant les seves característiques demogràfiques i immobiliàries a favor dels residents que es poden permetre l’augment dels preus de l’habitatge.

Font: Laboratori de Barcelona per a la Justícia i la Sostenibilitat Mediambiental (ICREA)

Quins models definits des de la recerca ens ajuden a comprendre l’impacte diferenciat de crear ciutats verdes en diferents grups de la població?

Què en podem aprendre de les formes de contestació i resistència articulades en contra de les conseqüències socials involuntàries de les intervencions medioambientals més avançades?

Quines transformacions en la planificació hem d’exigir perquè aquestes zones no es converteixin en enclavaments privilegiats per a uns quants i espais verds no desitjats?