Promoure la sostenibilitat i noves formes d’agricultura urbana des dels terrats

 

L’agricultura urbana s’està estenent a tot Barcelona, ​​principalment com a resposta a la crisi financera i a un augment de la demanda d’espais urbans. La seva implantació en terrats, com a iniciativa privada o comunitària, és en bona mesura una activitat social (educació ambiental, social i nutricional; oci). Tanmateix, és destacable el seu potencial per augmentar la producció local d’aliments en espais actualment no utilitzats dins dels límits de la ciutat i com a una de les estratègies per millorar el seu metabolisme (p.e., intercanvi de fluxos residuals de calor, CO2 en els edificis).

Font: Grup de Recerca Sostenipra (ICTA- IRTA)

Quines oportunitats econòmiques, socials i ambientals genera el desenvolupament de l’agricultura urbana en terrats per a les cooperatives de consum?

Quines eines utilitzades en la recerca seran útils per avaluar la instal·lació de cobertes verdes a les escoles i mesurar el seu balanç de sostenibilitat?

Què en podem aprendre de les barreres que s’han trobat els promotors de cobertes verdes ja instal·lades?