Featured

Finalitats del projecte COCREA

Promoure l’acció social des de l’evidència científica i la participació ciutadana. Tenir la capacitat per identificar reptes comuns de ciutat.