Seguim endavant!

Després d’una primera sessió que tenia com a objectiu situar les temàtiques proposades, i a la qual vam tenir l’oportunitat d’analitzar-les de la mà de persones vinculades a col·lectius, entitats i institucions, a l’activisme i la docència, com a professionals o voluntàries, vam poder establir un punt de partida comú. Això va ser possible acotant l’abast dels temes i consensuant un discurs que aglutinés les diferents sensibilitats de la manera més àmplia.

Aquest primer contacte va ser enriquidor malgrat també va significar una mena de filtre per a les properes sessions, les quals van tenir unes assistències de públic inferiors. Però aquesta sensible davallada en la participació va portar com a contrapartida una major concreció en el què i com abordar els temes.

Novament amb la implicació de moltes i diverses persones que ja havien participat a la primera sessió, aquesta segona tenia per objecte ajudar-nos a prototipar un recurs per a l’estudi i l’obtenció de dades sobre el temes de gentrificació verda, salut mental i cobertes verdes. L’eix de la sessió era la identificació i la categorització dels indicadors que es consideraven rellevants respecte de cadascun dels temes. D’aquesta manera es van començar a perfilar també els tipus de dades que volíem recollir i les eines més adients per aquesta recollida.

Va quedar clar que les dades havien de ser obertes i accessibles per a futures investigacions. De la mateixa manera també era cabdal que aquesta recollida pogués ser realitzada per qualsevol ciutadà/na, responent a les finalitats del projecte.

Amb tot el material recollit en aquesta segona sessió ens tocava treballar de valent i començar a perfilar el què hauria de ser la base d’una proposta que seria avaluada a la tercera sessió.

Hi havia molt feina per davant…