Concloure vol dir acabar, finalitzar. I no, després de la tercera trobada d’aquesta primera fase som conscients que això no s’acaba, que tot just comencem a donar forma a allò què volem que sigui un exemple de com la unió entre diferents agents, amb visions, experteses i experiències diferents, dóna com a suma una visió polièdrica d’una mateixa realitat; de com aquestes ens permeten dissenyar models que impulsen la ciència ciutadana a partir de la participació de les persones; i arrel de les dades recollides les persones som capaces de preveure situacions no desitjades, impulsar iniciatives per evitar-les o promoure accions que afavoreixen la millora de la nostra vida.

Però no, tampoc el resultat és tan poètic. Tot just acabem de gratar la superfície i en alguns casos ens adonem que no hem aconseguit implicar a totes les persones en el mateix grau, o que les dimension i les implicacions d’alguns dels temes ens han sobrepassat. O bé que la suma d’ambdós factors no ens ha permès concloure i ens adonem què és necessària una reformulació de temes. En aquest sentit el cas més evident ha estat el tema sobre salut mental, atesa la seva complexitat i les dificultats per establir un punt de partida comú entre tots els agents involucrats.

La darrera sessió ha tingut una assistència molt petita, lluny de la de la primera trobada en qualsevol dels tres temes proposats. Això no ens ha desanimat perquè gràcies a l’impuls i les ganes de les assistents que encara volien/podien participar-hi ha estat possible l’elaboració posterior dels documents que teniu a la vostra disposició.

Ens han ajudat a ordenar, a acotar els temes; ens han facilitat fonts d’informació, recursos que desconeixíem; i sobre tot ens han regalat el seu temps davant d’una proposta difícil. Gràcies a tots i totes!

I ara?

Després de tot aquest procés de construcció col·lectiva hem tingut l’oportunitat de crear instruments vinculats a les temàtiques de Cobertes verdes i Gentrificació verda. Tal i com hem avançat Salut mental resta pendent d’una reformulació abans de continuar.

A partir dels indicadors identificats a les dues primeres temàtiques s’han generat enquestes, registres i pautes per a la recollida de dades que es troben a l’abast de tothom; tot i que aquestes eines es troben en un continu work in progress. Cadascun dels indicadors disposa de la seva pròpia fitxa, que també es pot consultar.

Què resta per fer?

Doncs no és fàcil de dir però tot just comença el viatge. En un futur proper ens agradaria poder disposar d’elements com ara marcs de referència que permetin verificar/ponderar les dades recollides o bé establir vincles entre les diferents variables observables, i que aquests facilitin una interpretació el més objectiva possible. Saber com influeixen unes variables en unes altres, i l’impacte que provoca aquesta influència. Tot això resta a la safata de pendents i són un forat en blanc a les nostres fitxes d’indicadors.

De moment, fem una pausa, agafem aire i deixem la porta oberta. El futur passa per incorporar nous agents o reincorporar aquells que ja han participat. Necessitem validar les eines i un cop validades promoure el seu ús. Fer-les a mans d’entitats, associacions, institucions del territori. Als veïns i veïnes. Formar les persones que vulguin prendre part i generar sinergies i vincles entre tots i totes.

En definitiva fer de la ciència ciutadana un instrument fidel a la realitat, que ajudi les persones a canviar d’actitud, a entendre que el nostre paper és important a l’hora d’identificar situacions de les que cal prendre consciència, tant les potencialment negatives com les potencialment positives.

Ambdues formen part de la nostra vida quotidiana i nosaltres som la clau de canvi.